W Krośnicach dopłacą do nowych biznesów na wsiach - Miliczinfo.pl

W Krośnicach dopłacą do nowych biznesów na wsiach

pixabay.com

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dopłaci nawet i 250 tysięcy złotych dla nowych biznesów w gminie Krośnice. O premię mogą się ubiegać zupełnie “nowi” przedsiębiorcy, jak i tacy, których działalność uległa zawieszeniu na określony czas.

Informacja pojawiła się na stronie gminnej. Celem projektu jest rozwój wsi poprzez pojawianie się nowych biznesów pozarolniczych. Pełnia informacji znajduje się w poniższym komunikacie:

Nawet 250 tys. zł na założenie biznesu na wsi
Od 29 października do 30 listopada 2020 r. rolnicy mogą ubiegać się w Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o „Premię na rozpoczęcie działalności
pozarolniczej” w ramach PROW 2014-2020.
O dofinansowanie może ubiegać się rolnik, małżonek rolnika lub domownik, który m.in.
podlega ubezpieczeniu w KRUS w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy
poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. O premię mogą starać się
osoby, które chciałyby rozpocząć prowadzenie działalności pozarolniczej po raz pierwszy, jak
również osoby, które przez 24 miesiące poprzedzające złożenie wniosku miały zawieszoną
lub zakończoną działalność gospodarczą oraz te, które swój biznes na wsi już prowadzą i chcą
go rozszerzyć o nowy rodzaj działalności.
Wysokość premii uzależniona jest od liczby miejsc pracy, które rolnik planuje utworzyć
w swojej firmie, i wynosi: w przypadku jednego miejsca pracy – 150 tys. zł. Przy dwóch premia
wzrasta do 200 tys. zł, a przy trzech do 250 tys. zł.
Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej jest wypłacana w dwóch ratach. Pierwszą
(80 proc.) rolnik otrzyma, gdy spełni warunki określone w wydanej decyzji o przyznaniu
pomocy, a będzie miał na to 9 miesięcy liczonych od dnia doręczenia takiej decyzji. Pozostałe
20 proc. wpłynie na jego konto po realizacji biznesplanu, nie później jednak niż do upływu 2
lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy.
Co ważne, 70 proc. kwoty premii musi być wydane na inwestycje w środki trwałe, czyli np.
zakup nowych maszyn i urządzeń, środków transportu czy wyposażenia. Pozostałe 30 proc.
można przeznaczyć na wydatki bieżące związane z prowadzeniem działalności.
Firma, która zostanie założona dzięki otrzymaniu dotacji, może zajmować się m.in. sprzedażą
produktów nierolniczych, naprawą pojazdów samochodowych, budownictwem, sprzedażą
detaliczną, fryzjerstwem, rzemiosłem, rękodzielnictwem, prowadzeniem obiektów
noclegowych i turystycznych, usługami cateringowymi, opieką nad dziećmi lub osobami
starszymi czy niepełnosprawnymi, a także działalnością weterynaryjną, informatyczną,
architektoniczną, usługami rachunkowości, księgowymi, audytorskimi czy technicznymi. Pełna
lista rodzajów działalności objętych wsparciem obejmuje ponad 400 pozycji, tzw. kodów PKD.
Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać osobiście, drogą
elektroniczną lub rejestrowaną przesyłką pocztową.
Więcej informacji: www.arimr.gov.pl, w punktach informacyjnych w biurach
powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR oraz pod numerem bezpłatnej infolinii –
tel. 800-38-00-84.

Więcej z Miliczinfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *