Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Krośnice - Miliczinfo.pl

Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Krośnice

10 marca ruszyła budowa sieci kanalizacyjnej wzdłuż ul. Milickiej i Kubryckiej wraz z przyłączami w Bukowicach. W najbliższym czasie prace obejmą również ul. Akacjową. Planowany termin zakończenia zadania to 30 lipca.
facebook.com/Gmina Krośnice

Budżet gminy Krośnice na 2021 r., w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska przewiduje budowę brakujących odcinków sieci kanalizacji w gminie. Obszar ten obejmuje również budowę kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi powiatowej nr 1450 wraz z przyłączami w Łazach Wielkich, a także wzdłuż ul. Akacjowej, ul. Milickiej i ul. Kubryckiej w Bukowicach.

Więcej na temat zaplanowanych inwestycji poniżej:

Budowa sieci kanalizacyjnej wzdłuż ul. Akacjowej, Milickiej i Kubryckiej

W gminie Krośnice rozpoczęto realizację inwestycji pn.: Budowa sieci kanalizacyjnej wzdłuż ul. Akacjowej, ul. Milickiej i ul. Kubryckiej wraz z przyłączami w miejscowości Bukowice. Wykonaniem zadania zajmie się firma “Stanisławski” Jerzy Stanisławski w spadku z siedzibą w Zdunach.

Budowa nowej sieci kanalizacyjnej została podzielona na dwa etapy. Pierwszy obejmie ul. Milicką oraz ul. Kubrycką wraz z przyłączami w miejscowości Bukowice, a drugi ul. Akacjową wraz z przyłączami w Bukowicach.

Szacunkowa wartość zamówienia wynosi 1 503 793,12 zł. Część kwoty zostanie pokryta z Województwa Dolnośląskiego w ramach poddziałania “Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, które zostało objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Gmina Krośnice uzyskała dofinansowanie w wysokości 995 395 zł.

Zakończenie prac zaplanowano na 30 lipca. Do tego czasu mieszkańcy będą musieli zmagać się z czasowymi utrudnieniami w przemieszczaniu się ulicami objętymi zadaniem.