W powiecie pojawi się średni wóz bojowy - Miliczinfo.pl

W powiecie pojawi się średni wóz bojowy

O powodzeniu akcji strażaka często świadczy niezawodny sprzęt. We współpracy gmin i powiatu milickiego jednostka Państwowa Straży Pożarnej doczeka się nowego wozu.
facebook.com/Gmina Milicz w powiecie milickim

2 lutego Komendant Straży Pożarnej mł. bryg. Tomasz Kopeć zwrócił się do Starosty Milicza o pomoc w zakupie średniego wozu bojowego. Koszt zakupu pojazdu to 900 tys. zł, z czego 123 700 to wkład własny PSP, który miałby zostać pokryty ze środków gmin i powiatu.

Więcej poniżej:

62 tys. od gminy Milicz

W zakup nowego pojazdu największy wkład finansowy zadeklarowała gmina Milicz. W celu finalizacji powiatowego projektu PSP w Miliczu, burmistrz Piotr Lech spotkał się z komendantem Powiatowej Straży Pożarnej, mł. bryg. Tomaszem Kopciem.

Podczas piątkowych rozmów, Gmina Milicz przekazała na zakup średniego wozu bojowego 62 tys. zł. Oprócz tego jednostka OSP w Sułowie przekaże kwotę 15 300 zł.

Zakupiony średni wóz bojowy będzie służył strażakom zawodowym, a dzięki temu zwolni się inny pojazd – STAROMAN. Trafi on do Ochotniczej Straży Pożarnej w Sułowie. Jak podkreśla Piotr Lech:

Jednostka w Sułowie się bardzo cieszy na tę okoliczność, gdyż wóz ten jest w świetnym stanie technicznym, ma mały przebieg i posłuży jednostce przez wiele lat.

– facebook.com/ gmina Milicz w powiecie milickim